Ατομική Θεραπεία μέσω Skype

Ατομική Θεραπεία μέσω SkypeΗ τεχνολογία είναι αναμφισβήτητα κομμάτι της ζωής μας και καλούμαστε να αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που μας προσφέρει το διαδίκτυο ως δυναμικό μέσο επικοινωνίας. Έτσι, προέκυψε η επιλογή της υπηρεσίας συνεδριών μέσω Skype, για την παροχή συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας από απόσταση.

Η ατομική θεραπεία μέσω Skype είναι μια υπηρεσία που παρέχεται με εξίσου πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσματα, όπως και η πρόσωπο με πρόσωπο θεραπεία. Συστήνεται για τις περιπτώσεις ατόμων που έχουν δυσκολία να παρευρίσκονται συστηματικά με τη φυσική τους παρουσία στο γραφείο του ψυχολόγου.

Το Skype αφορά περιπτώσεις ανθρώπων που:

  • μπορεί να έχουν δουλειές που δεν τους επιτρέπουν να απουσιάζουν
  • μπορεί να έχουν παιδιά ή άλλα άτομα να φροντίσουν
  • μπορεί να παρουσιάζουν προβλήματα υγείας ή κινητικότητας
  • μπορεί να ζουν σε μέρη που καθιστούν ακριβό ή αδύνατο το θέμα της θεραπείας.

Οι συναντήσεις είναι συνήθως εβδομαδιαίες, σε συμφωνημένη ημέρα και ώρα. Είναι σημαντικό για το άτομο να βρίσκεται σε χώρο με ησυχία και χωρίς την παρουσία άλλων πρόσωπων προκειμένου να νιώθει ελεύθερο να μοιραστεί τα θέματα που θέλει. Η γλώσσα του σώματος παίζει το δικό της σημαντικό ρόλο στη συνεδρία, γι’ αυτό και η κάμερα στον υπολογιστή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της συνεδρίας μέσω Skype. Επιπλέον, η πρώτη συνάντηση είναι σημαντικό να γίνει από κοντά, εφόσον αυτό είναι δυνατό, για να μπορέσει ο θεραπευόμενος να αποφασίσει αν του ταιριάζει η προσέγγιση και εάν θέλει να ξεκινήσει τη διαδικασία της θεραπείας.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στην πραγματοποίηση συνεδριών μέσω Skype. Δεν ενδείκνυται σε άτομα που δεν έχουν εξοικείωση με τη τεχνολογία αλλά και σε άτομα με βαριά ψυχοπαθολογία ή και αυτοκτονικές τάσεις.

Τέλος, η πληρωμή των συνεδριών γίνεται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό και εκδίδεται κανονικά η ανάλογη απόδειξη.