Ομαδικά Προγράμματα

Ομαδικά Προγράμματα - MindWell - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΡΑΒΟΥ, Ψυχολόγος MSc, Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική ΨυχοθεραπείαΤα ομαδικά προγράμματα Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεραπείας αποτελούν την εφαρμογή της ατομικής ΓΣΘ στο ομαδικό πλαίσιο. Η ομαδική ΓΣΘ έχει εμπειρικά τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα για μια ευρεία γκάμα προβλημάτων (κατάθλιψη, διαταραχή πανικού, άγχος, κοινωνική φοβία, διαταραχές πρόσληψης τροφής, διακοπή καπνίσματος).

Ο ομαδικός τρόπος δουλειάς παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως η αντιμετώπιση δυσκολιών με σύντομο και οικονομικό τρόπο, η εξομάλυνση των εμπειριών («δεν είσαι το μόνο άτομο που αντιμετωπίζει παρόμοιες δυσκολίες») και τα μέλη της ομάδας που μπορούν να λειτουργήσουν ως συν-θεραπευτές στα πλαίσια της στήριξης, της ενθάρρυνσης και της αλληλοβοήθειας στην εκμάθηση καινούργιων δεξιοτήτων. Τα μειονεκτήματα της θα μπορούσαν να είναι η πιθανότητα δημιουργίας μη βοηθητικού πλαισίου λόγω μονοπώλησης συνεδριών από ένα ή δύο άτομα και προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν, η αποθαρρυντική επίδραση που μπορεί να έχουν πιθανές αποχωρήσεις από την ομάδα ή/και οι διαφορετικοί ρυθμοί βελτίωσης μεταξύ των μελών, κ.α.

Τα χαρακτηριστικά των Γ/Σ ομάδων:

 • Τα προγράμματα είναι σύντομα, δομημένα και ιδιαίτερα προσανατολισμένα στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
 • Έχουν ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα. Στους συμμετέχοντες παρέχονται πληροφορίες για ένα μοντέλο ερμηνείας των δυσκολιών τους (π.χ. διαταραχές πρόσληψης τροφής) και εκπαιδεύονται σε ένα συστηματικό τρόπο αντιμετώπισης αυτών των δυσκολιών. Η παροχή πληροφοριών είναι αλληλένδετη με τις στρατηγικές αλλαγής.
 • Διατηρούν τα βασικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης, δηλαδή τον καθορισμό της ατζέντας, την συστηματική παρατήρηση συναισθήματος- σκέψεων- συμπεριφορών, την επαναξιολόγηση δυσλειτουργικών σκέψεων, τις ασκήσεις για το σπίτι και τα συμπεριφορικά πειράματα.
 • Πρόκειται για κλειστές ομάδες. Οι συμμετέχοντες ξεκινούν όλοι μαζί την ομάδα και παρακολουθούν το πρόγραμμα μέχρι τέλους για να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο γνώσεων των δεξιοτήτων σχετικά με τη ΓΣΘ.
 • Οι συμμετέχοντες εμφανίζουν τις ίδιες δυσκολίες και έχουν παρόμοιους στόχους.
 • Το μέγεθος των ομάδων είναι 4-10 άτομα.
 • Συντονίζονται από έναν ή δύο ψυχολόγους.
 • Τα μέλη δεσμεύονται στη τήρηση συγκεκριμένων κανόνων λειτουργίας της ομάδας.
 • Οι συναντήσεις διεξάγονται μια φορά την εβδομάδα σε προκαθορισμένη ώρα και μέρα.
 • Οι ομάδες πραγματοποιούνται σε 8-16 συνεδρίες και διαρκούν 1-2 ώρες.
 • Η ομαδική ΓΣΘ μπορεί να αποτελέσει μια μεμονωμένη παρέμβαση ή να συνδυαστεί και με την ατομική θεραπεία, ανάλογα με τις δυσκολίες, τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τα χρονικά και οικονομικά περιθώρια.

Στους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν προγράμματα για τη διαχείρισης άγχους, το κάπνισμα, τις διαταραχές πρόσληψης τροφής και τις κοινωνικές δεξιότητες.