ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Η ψυχολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την μελέτη του ανθρώπινου νου και της συμπεριφοράς: τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε, πράττουμε και αλληλεπιδρούμε ατομικά και σε ομάδες. Η ψυχολογία ασχολείται με όλες τις πτυχές της συμπεριφοράς και με τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα κίνητρα που διέπουν αυτή τη συμπεριφορά και ενσωματώνει μεθοδολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις από τις κοινωνικές, φυσικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Αποτελεί τόσο μια ακμάζουσα ακαδημαϊκή επιστήμη, όσο και μια ζωτικής σημασίας επαγγελματική πρακτική.

Ο ψυχολόγος είναι ο επιστήμονας που μελετά τη συμπεριφορά, τις ψυχικές (συναίσθημα) και γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπου. Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να κατανοήσουν το ρόλο των νοητικών λειτουργιών σε άτομα και ομάδες, ενώ διερευνούν και τις φυσιολογικές και νευροβιολογικές διαδικασίες που διέπουν ορισμένες λειτουργίες και συμπεριφορές. Οι ψυχολόγοι ασχολούνται με έννοιες όπως η αντίληψη, η νόηση, η προσοχή, τα συναισθήματα, το κίνητρο, η λειτουργία του εγκεφάλου, η προσωπικότητα, η συμπεριφορά και οι σχέσεις.

Η ψυχολογική γνώση εφαρμόζεται για την κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης και θεραπείας των προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Tagged , , .