Ατομική ψυχοθεραπεία

Το παραδοσιακό μοντέλο ατομικής ψυχοθεραπείας είναι η απευθείας επαφή και συνεργασία μεταξύ θεραπευτή και πελάτη. Εξετάζονται λεπτομερώς όλες οι δυσκολίες σας και τα συμπτώματα (άγχος, κατάθλιψη, φοβίες, διατροφικές διαταραχές, κ.α.), διαχειριζόμαστε δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις (πένθος, διαζύγιο, προβλήματα σχέσεων, κ.α.) και δουλεύουμε πάνω σε συγκεκριμένους εξατομικευμένους στόχους. Ο σκοπός είναι η αντιμετώπιση και η ανακούφιση σας από τα προβλήματα για την αποκατάσταση της ψυχικής σας υγείας και της ποιότητας ζωής.

✓ Εβδομαδιαία συχνότητα συνεδριών με απευθείας συνεργασία μεταξύ θεραπευτή και πελάτη.

✓ Κάθε συνεδρία γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας διαρκεί περίπου 50-60 λεπτά.

✓ Η θεραπεία θεωρείται ολοκληρωμένη όταν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα.

✓ Η σχέση θεραπευτή- θεραπευμένου είναι σημαντική.

✓ Η απόφαση για τη λήξη της θεραπείας λαμβάνεται από κοινού μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευμένου.

✓ Ο σκοπός είναι η αντιμετώπιση και η ανακούφιση από τα προβλήματα για την αποκατάσταση της ψυχικής σας υγείας και της ποιότητας ζωής.

✓ Η συνολική διάρκεια της ψυχοθεραπείας δεν είναι προκαθορισμένη, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η φύση και η σοβαρότητα των δυσκολιών, τα αιτήματα και οι στόχοι σας.

✓ Εξετάζονται λεπτομερώς και αντιμετωπίζονται όλες οι δυσκολίες σας και τα συμπτώματα (άγχος, κατάθλιψη, φοβίες, διατροφικές διαταραχές, κ.α.), διαχειριζόμαστε δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις (πένθος, διαζύγιο, κ.α.) και δουλεύουμε πάνω σε συγκεκριμένους εξατομικευμένους στόχους.

  • Οι συναντήσεις γίνονται κατόπιν ραντεβού.
  • Πραγματοποιούνται συνεδρίες ατομικής θεραπείας ενηλίκων και εφήβων.

Κλείσε ραντεβού για να ξεκινήσεις άμεσα συνεδρία, μέσω φόρμας ή Επικοινώνησε με την Ψυχολόγο

Επικοινωνία υπηρεσιών | Ατομική ψυχοθεραπεία